april 2017

Gevolgen klimaatveranderingKlimaatverandering heeft grote impact op mens en natuur. Voor Nederland is het meest bekend over de risico’s voor:
  • de stijging van de zeespiegel 
  • een toename van rivierafvoeren in de winter (met meer kans op overstromingen) 
  • een afname van rivierafvoeren in de zomer (met meer problemen voor de binnenvaart). 

Daarnaast zijn er mogelijk nog effecten op bijvoorbeeld de verspreiding van ziekten, de voedselopbrengsten of extremen in het weer.

Zeespiegelstijging

Bron: De achtergrond van het klimaatprobleem, PBL, 2013

Schattingen voor de stijging van de zeespiegel variëren van 35 tot 150 centimeter voor de periode 1990-2100. Er zijn onzekerheden over het smelten van het ijs boven Groenland en Antarctica. Als dit ijs allemaal verdwijnt, stijgt de zeespiegel met zo’n 7 respectievelijk 6 meter. Of en op welke termijn dit gebeurt is onzeker.

Het klimaat in Nederland is de afgelopen honderd jaar in veel opzichten meetbaar veranderd. De gemiddelde temperatuur in Nederland steeg met 1,7 graden Celcius en het aantal jaarlijkse zomerse dagen steeg met bijna 20, terwijl het aantal vorstdagen met ongeveer hetzelfde aantal afnam. De totale hoeveelheid jaarlijkse neerslag steeg met ruim 20 procent en ook de frequentie van hevige buien nam sterk toe. De gemeten temperatuurstijging in Nederland is circa tweemaal hoger dan die gemiddeld over de wereld. Dit en meer vindt u in de PBl notitie ‘De achtergrond van het klimaatprobleem’

Het klimaat verandert vooral door de toename van CO2 door de mens. Waar de uitstoot van CO2 in andere beleidssectoren daalde is dit niet gelukt voor het verkeer. Brandstoffen (benzine, diesel en gas) zorgen voor CO2 uitstoot. Van alle broeikasgassen werd in 2010 ongeveer 20 procent geproduceerd door het verkeer. Zolang auto's niet efficiënter worden, zal dit aandeel stijgen met de groei van het verkeer.  

Hoe het klimaat invloed heeft op de hele wereld wordt duidelijk via deze link.

Urgentie
Hoewel de internationale doelen zijn om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken, concludeert Rolf Schuttenhelm in Bitsofscience na uitgebreide analyse:

  • Een groot deel van de opwarming van de aarde wordt gemaskeerd door 'warmte absorberende' factoren. Daarom is de werkelijke CO2 gekoppelde opwarming veel hoger dan we nu waarnemen. 
  • Recente temperatuur records zijn geen pieken maar onderdeel van een trend, die veel hoger is dan de statische trend lijn. 
  • Als de CO2 in de atmosfeer beperkt blijft tot het huidige niveau  (404 ppm) komt er mogelijk nog een  grote hoeveelheid ‘pipeline warming’, al is onzeker hoeveel. Dit kan leiden tot mogelijk meer dan 1 graden extra temperatuur stijging die zich manifisteert na stabilisatie van de CO2 concentratie. De uiteindelijke temperatuurstijging als gevolg van de huidige CO2 concentratie kan daarom 2 tot 3 keer hoger zijn dan de huidige metingen aangeven.
  • Om onder de 2 graden temperatuurstijging te blijven moet het huidige CO2 niveau worden verlaagd.
  • Als we klimaatverandering blijven meten aan de hand van de waargenomen temperaturen en de gevolgen hiervan voor het klimaat en de aarde (inclusief extreem weer) blijven we de werkelijke wetenschappelijke klimaat urgentie onderschatten.

1 opmerking: