april 2017

Veel CO2-emissie in landelijke gemeenten

Veel gemeenten hebben de ambitie om klimaatneutraal te zijn tussen 2035 en 2050. Deze doelen zijn een zeer grote uitdaging, met name op het gebied van verkeer en vervoer. De bijdrage van verkeer en vervoer is in veel gemeenten groot en de verwachting is dat het verkeersvolume nog verder zal groeien, wat de uitdaging om de CO2-uitstoot te verlagen alleen maar groter maakt.

In 2015 vond in de helft van de gemeenten meer dan 30% van de CO2-uitstoot plaats in de sector verkeer en vervoer:
Bron: Klimaatmonitor, Rijksoverheid, 2017
Deze verdeling heeft betrekking op ruim 300 gemeenten.
Van de overige kwart waren geen totaalcijfers CO2 emissie beschikbaar.
Het betreft de emissie exclusief zeevaart en luchtvaart.
bewerkt door CROW-KpVV


Wanneer alleen naar het verkeer exclusief lange afstandsverkeer wordt gekeken (d.w.z exclusief verkeer op de snelweg) dan ligt het zwaartepunt aandeel verkeer en vervoer rond de 20%:

Bron: Klimaatmonitor, Rijksoverheid, 2017
Deze verdeling heeft betrekking op ruim 300 gemeenten.
Van de overige kwart waren geen totaalcijfers CO2 emissie beschikbaar.

Het betreft de emissie exclusief zeevaart en luchtvaart.
bewerkt door CROW-KpVV

Hoogste aandeel verkeer in CO2-uitstoot in landelijke gemeenten
In landelijke gemeenten blijkt het aandeel van verkeer in de uitstoot van CO2 het grootst (zie figuur hieronder). Dat is op zich niet verwonderlijk, omdat verplaatsingen langer zijn en er minder vervoersalternatieven zijn.


Bron: Klimaatmonitor, Rijksoverheid, 2017
bewerkt door CROW-KpVV
Het aandeel van verkeer in de CO2 uitstoot exclusief snelwegen daalt voor landelijke gemeenten, en in 2015 ook voor stedelijke gemeenten.

Bron: Klimaatmonitor, Rijksoverheid, 2017
bewerkt door CROW-KpVV
Inclusief snelwegen blijft het aandeel verkeer constant, maar neemt in 2015 af.
De emissies van de snelweg worden hierbij aan de gemeente toegedeeld op basis van het stuk snelweg in de gemeente en de verkeersintensiteit.
Ook per persoon is de uitstoot in de minder stedelijke gebieden groter dan in stedelijke gemeenten. Deze emissie vindt vooral plaats op de snelwegen en op de buitenwegen:
Bron: Klimaatmonitor, Rijksoverheid, 2017
bewerkt door CROW-KpVV

Uit bovenstaande figuur blijkt ook dat het wegverkeer het grootste deel van de CO2 emissie veroorzaakt binnen verkeer en vervoer, in alle stedelijkheidsgraden. Zeevaart en luchtvaart zijn hierbij niet opgenomen (zie vorige paragraaf). Onderstaande figuur toont de relatief grote toename op de snelwegen:Stedelijke en landelijke gemeenten 
In de grote steden veroorzaakt verkeer vooral luchtkwaliteitsproblemen en congestie. In de landelijke gemeenten draagt verkeer relatief veel bij aan de CO2-emissie (zie kaartje hieronder). Alle partijen hebben baat bij maatregelen gericht op besparing van autokilometers, zeker als die worden gereden met voertuigen die fossiele brandstoffen gebruiken:

Figuur: CO2 emissies wegverkeer (excl. Snelwegen) per inwoner (ton CO2/ Persoon)Onderstaande top10 laten duidelijk zien dat de minste CO2 in het wegverkeer wordt uitgestoten in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Top 10 Gemeenten met de minste CO2-uitstoot per inwoner in het wegverkeer (excl. snelwegen):gemeente
CO2 missies wegverkeer (excl. Snelwegen) per inwoner (ton CO2/ Persoon)
Maassluis
Vlaardingen
Krimpen aan den IJssel
Schiedam
Purmerend
Zandvoort
's-Gravenhage (gemeente)
Westervoort
Terschelling
Voorschoten
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5


Top 10 Gemeenten met de meeste CO2-uitstoot per inwoner in het wegverkeer (excl. snelwegen):

gemeente
CO2 missies wegverkeer (excl. Snelwegen) per inwoner (ton CO2/ Persoon)
Beemster
Ommen
Lopik
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Landerd
Noord-Beveland
Rozendaal
Woudenberg
Haaren
Alphen-Chaam
4,5
2,5
2,3
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

Geen opmerkingen:

Een reactie posten